Edwin Borzyński

Geburtsdatum04.03.1940

Sterbedatum24.02.2022

On odpłaci każdemu stosownie do jego uczynków:  tym, którzy przez wytrwałość w czynieniu dobra zabiegają o chwałę, szacunek i niezniszczalność, da życie wieczne. 
Rzymian 2:6,7

I pokładam w Bogu nadzieję, tak samo zresztą jak oni, że nastąpi zmartwychwstanie
zarówno prawych, jak i nieprawych. 
Dzieje Apostolskie  24:15